Project Details
Categories:
Date:
Nuo 2020
Project Description

Kūrybinės dirbtuvės pagal knygą „Akmenėlis“

Edukaciją pradedu pokalbiu apie miestą mieste (geto teritoriją,  gyvenimą jame) ir apie knygos kūrimo procesą. Pasakojimas iliustruojamas žemėlapiais, nuotraukomis iš Kauno, Vilniaus ir kitų getų, iliustracijų eskizais bei kita vaizdine medžiaga, kuri atskleidžia iliustravimo užkulisius. Susipažinę su getu ir knygos sukūrimu vaikai ekrane žiūri ir išgirsta profesionaliai įgarsintą visą knygos „Akmenėlis“ istoriją. Po trumpos refleksijos vyksta kūrybinės dirbtuvėlės, kurių metu kiekvienas dalyvis sukuria po naują namą knygos herojui laisvame mieste. Namams kurti naudojama koliažo technika (kartonas, lino medžiagėlės, įvairūs popieriai, geto teritorijoje fotografuoti ir atspausdinti langai, bei durys).  Medžiagos tokios, kurias būtų galėję turėti gete gyvenę vaikai. Sukurti namai nufotografuojami ir vėliau apjungiami į vieną didelį paveikslą, sudarytą iš visose dirbtuvėse sukurtų namų.


Informacija

Trukmė: ~1 val. 30 min. (dvi akademinės valandos)
Dalyvių skaičius: iki 26
Amžius: 1-4 kl. vaikams arba šeimoms.
Priemonės: visas priemones atsivežu, jo įeina į kainą.
Erdvė: patalpa, kurioje būtų projektorius arba kitoks didelis ekranas su garsu, stalai kūrybiniam darbui atlikti.
Kaina: nuo 250 eu (kaina gali kilti priklausomai nuo atstumo iki Jūsų miesto)
Edukacijos, kūrybinių dirbtuvių trukmę, apimtį, erdvę, kainą galima koreguoti pagal individualų susitarimą.

Išrašau sąskaitas per MB „Sauja dangaus“.


Workshop based on the book „Pebble“

I start the workshop with a talk about the city within the city (the ghetto area, life in the ghetto) and the process of creating the book. The story is illustrated with maps, photographs from Kaunas, Vilnius and other ghettos, sketches of illustrations and other visual material that reveals the behind-the-scenes of illustration. A short reflection is followed by a workshop where each participant creates a new house for the book’s character in a free city. The houses are created using collage techniques (cardboard, linen, various papers, windows and doors photographed and printed in the ghetto). The materials are those that could have been available to children living in the ghetto. The houses created are photographed and then combined into one big picture, consisting of the houses created in all the workshops.

Information

Duration: ~1 hour 30 minutes
Number of participants: up to 26
Age: 7-10 years old for children or families.
Materials: I bring all the materials, they are included in the price.
Space: a room with a projector or other large screen with sound, tables for creative work.
Price: from 250 eu (price may vary depending on the distance to your city)
The duration, scope, space and price of the education, workshop can be adjusted by individual agreement.

I invoice through MB „Sauja dangaus“

 

Back to top