• Edukacija ir kūrybinės dirbtuvės pagal knygą „Geriausia diena“
Project Details
Categories:
Project Description

Kūrybinės dirbtuvės pagal knygą „Geriausia diena“

Ši edukacija, kūrybinės dirbtuvės paremtos Kotrynos Zylės parašyta ir mano iliustruota knyga „Geriausia diena“. Susitikusi su vaikais papasakoju apie šios knygos sukūrimą, parodau vaizdinę medžiagą kaip kūriau iliustracijas, kokias netradicines technikas naudojau, su vaikais kalbamės kokia yra geriausia diena ir kaip tokia diena gali nutikti kiekvieną dieną, kokie žmonės mus supa, ar pažįstame juos, kokie esame skirtingi ir kaip kartais pirmas įspūdis gali suklaidinti. Kūrybinių dirbtuvių metu „statome“ grupės daugiabutį (tai yra pagrindinė knygos istorijos veiksmo vieta, kurioje auga ryšiai, mezgasi draugystė, nutinka geriausios dienos). Kiekvienas vaikas koliažo technika kuria savo buto interjerą ir apgyvendina jame save (arba tai, ką pats nusprendžia). Buto pagrindui naudojamas ~15×15 cm kartonas, interjerui ar portretui kurti popierius, lino medžiagos ir kitos priemonės. Dėl galimybės rinktis techniką (klijuoti ar piešti) dirbtuvės tampa prieinamos įvairaus amžiaus ir gebėjimų vaikams. Pabaigoje visi vaikų „apgyvendinti“ butai sudedami vienas šalia kito ir nufotografuojami kaip vienas didelis bendras daugiabutis.

Edukacija ir kūrybinės dirbtuvės pagal knygą „Geriausia diena“
Edukacija ir kūrybinės dirbtuvės pagal knygą „Geriausia diena“
Edukacija ir kūrybinės dirbtuvės pagal knygą „Geriausia diena“

Trukmė: ~1 val. 30 min. (dvi akademinės valandos)
Dalyvių skaičius: iki 26
Amžius: 0-4 kl. vaikams arba šeimoms.
Priemonės: visas priemones atsivežu, jos įeina į kainą.
Erdvė: patalpa, kurioje būtų projektorius arba kitoks didelis ekranas, stalai kūrybiniam darbui atlikti.
Kaina: nuo 250 eu (kaina gali kilti priklausomai nuo atstumo iki Jūsų miesto ar kitų specialių poreikių)

Edukacijos, kūrybinių dirbtuvių trukmę, apimtį, erdvę, kainą galima koreguoti pagal individualų susitarimą.
Išrašau sąskaitas per MB „Sauja dangaus“.

Edukacija ir kūrybinės dirbtuvės pagal knygą „Geriausia diena“Edukacija ir kūrybinės dirbtuvės pagal knygą „Geriausia diena“

Workshop based on the book „The Best Day Ever”

This educational workshop is based on the book „The Best Day Ever” written by Kotryna Zylė and illustrated by me. After meeting the children, I tell them about the creation of this book, show them the visual material of how I created the illustrations, the unconventional techniques I used, talk to them about what the best day is and how it can happen every day, what kind of people we are surrounded by, do we know, how different we are, and how sometimes the first impression can be deceiving. During the workshop, we „build” the group’s apartment block (the main setting of the book’s story, where bonds grow, friendships form and the best days happen). Each child uses collage techniques to create the interior of his/her own apartment and places him/herself (or whatever he/she decides) in it. The base of the flat is ~15×15 cm cardboard, while paper, linen and other materials are used to create the interior or portrait. The choice of technique (gluing or drawing) makes the workshop accessible to children of all ages and abilities. At the end of the workshop, all the flats „inhabited” by the children are placed side by side and photographed as one big apartment block.

Duration: ~1 hour 30 minutes (two academic hours)
Number of participants: up to 26
Age: 0-4 years for children or families.
Materials: I bring all the materials, they are included in the price.
Space: a room with a projector or other large screen, tables for creative work.
Price: from 250 eu (price may increase depending on distance to your city or other special needs)

The duration, scope, space and price of the education, workshop can be adjusted by individual agreement.
I invoice through MB „Sauja dangaus”.

Edukacija ir kūrybinės dirbtuvės pagal knygą „Geriausia diena“

Back to top